TBC

TLC rất quan tâm đến sứ mệnh đào tạo và phát triển con người. Các khóa học nhằm nâng cao kiến thức, sức khỏe, tinh thần và kỹ năng sống cho mọi người được tổ chức định kỳ thường xuyên: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, kỹ năng chăm sóc sức khỏe chủ động…

TBC