Nghệ Thuật Đương Đại

TLC đẩy mạnh phát triển trung tâm nghệ thuật đương đại, với những người nghệ sĩ luôn nhiệt huyết, sáng tạo hết mình để cho ra đời những tác phẩm điện ảnh, âm nhạc, hội họa… đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của khách hàng

Nghệ Thuật Đương Đại