TLC Labs

Với phương châm vì sức khỏe và giá trị cộng đồng, chuỗi Tổ hợp chăm sóc sức khỏe cộng đồng TLC Labs bao gồm những mô hình: siêu thị tiện lợi, café dưỡng sinh và spa chăm sóc sức khỏe. TLC LAB với sứ mệnh phục vụ và đưa đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng sạch, an toàn, tiết kiệm chi phí và tiện lợi nhất.

TLC Labs